Wat zeggen anderen over Marjolein Bezemer (Inkt & Aarde)?

Saskia Dorsman, creative marketing specialist bij Milgro:
“Met Marjolein is het fijn samenwerken. Niet alleen heeft ze de juiste competenties om de klus te klaren, ze blijft tot de laatste letter een kritische lezer van haar eigen teksten. En dat zie je terug in het resultaat.”

Desiree van der Wal, manager marketing & communications Pondera:
“Duurzaamheid en het klimaat liggen Marjolein nauw aan het hart, en dat zie je terug aan haar teksten. Ik heb Marjolein leren kennen als iemand met een open vizier, die rake vragen stelt en daardoor echt moeite doet een onderwerp te doorgronden. We hebben fijn samengewerkt voor het jubileummagazine van Pondera, waar zij vijf artikelen voor heeft geschreven. Marjolein is enthousiast, denkt met je mee en gaat direct aan de slag. Ze schept heldere verwachtingen en schuwt niet haar mening te geven, maar altijd wel in goed overleg. Hierdoor was ik als opdrachtgever niet alleen blij met de teksten, maar was het voor ons beiden een resultaat om trots op te zijn.”

Anouk van der Poll, curator Embassy of Water (Dutch Design Week):
“Ik werk de afgelopen jaren bijzonder prettig samen met Marjolein Bezemer in de Embassy of Water. De Embassy is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarin design wordt gehanteerd als instrument voor de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan op het thema water. Dit is stevige materie en daar was in de communicatie een sterke tekstschrijver nodig. Marjolein vervult deze rol uitstekend. Ze is professioneel en betrokken en heeft een aanstekelijk enthousiasme dat voortkomt uit haar passie voor duurzaamheid en klimaat.

Marjolein luistert niet alleen maar denkt mee, vraagt door om zo tot de kern te komen. Een interview met Marjolein voelt als een verdiepend gesprek, niet als een droog vragenlijstje. Zij maakt door haar bijdrage dingen helder. Dat maakt haar meer sparringpartner dan interviewer en hielp in het scherper krijgen van het overkoepelend verhaal van de Embassy. Tegelijkertijd houdt ze steeds de doelgroep in gedachten en vertaalt ons verhaal naar het juiste publiek.”

Marije Schuurs, communicatiemedewerker ARK Natuurontwikkeling:
“Voor het jaarmagazine van ARK Natuurontwikkeling zochten we last minute een tekstschrijver. Marjolein greep deze spoedklus met beide handen én vol enthousiasme en daadkracht aan. Dat resulteerde in vier mooie artikelen waar het plezier vanaf spat. Marjolein is niet alleen goed in het schrijven zelf, maar verstaat haar vak ook in de bredere zin van het woord: ze stelt kritische vragen, denkt mee over de juiste insteek van verhalen en weet zich de materie gauw eigen te maken.”

Joost van der Cruijsen, procesmanager Waterschap De Dommel:
“Ik ben erg tevreden over de flexibiliteit en snelheid van werken van Inkt & Aarde. De kracht van Inkt & Aarde is om abstracte beleidsonderwerpen te vertalen in leesbare en begrijpelijke teksten waarmee een bredere doelgroep aangesproken wordt.”

Erika van Pinxteren-Maas, communicatieadviseur provincie Brabant: “Marjolein schrijft met veel enthousiasme en toewijding. Ze komt zelf met onderwerpen of gaat zelfstandig aan de slag met de onderwerpen die wij aandragen. Dit resulteert in duidelijke en prettig leesbare teksten. Marjolein komt afspraken na en is zeer betrouwbaar.”

Sarah Boots, communicatieadviseur provincie Brabant:
“Marjolein is inhoudelijk sterk en legt goede verbindingen. Ze levert snel en is prettig in de samenwerking.”

John Vermeer, senior projectleider Brabantse Milieufederatie:
“Marjolein heeft veel waarde toegevoegd aan het succes van de voedselbos-community van de Brabantse Milieufederatie. Ze heeft zich gestort op de communicatie door het schrijven van eigen artikelen, maken van nieuwsbrieven, opzetten van een webpagina en een Facebookpagina. Maar ook door het perfect organiseren van een druk bezocht debat over voedselbossen.”

Sarai Bar-El, eigenaar Lokale Bloemetjes:
“Het was een plezier om met Marjolein te werken. Ze maakte snel tijd voor mij vrij en het eerste kennismakingsgesprek via Skype verliep heel soepel en ‘to the point’. Ze begreep de essentie van de opdracht meteen en ging snel aan het werk. Ze heeft zelf veel affiniteit met duurzaamheid en dat vertaalt zich mooi in haar teksten.”

Overzicht van opdrachtgevers:

Vaste opdrachtgevers: 

Provincie Brabant – via een aanbesteding geselecteerd om als freelance tekstschrijver voor de provincie Brabant te werken. (2018-heden)
Klimaatadaptatie Brabant: het schrijven van content en verzorgen van de social media voor dit klimaatportaal. De site richt zich voornamelijk op de doelgroep gemeentes met als doel deze lokale overheden te helpen met de opgave klimaatadaptatie. Dat varieert van nieuws, praktische handreikingen en goede voorbeelden uit de praktijk. (juni 2018-heden)
Dutch Design Week – De Embassy of Water Waterdesign voor het herstel van de watercyclus. Ik verzorg als vaste freelance schrijver de content voor de website, de teksten in de expositieruimte en achtergrondartikelen. (2019 – heden)
BoerenNatuur: freelance communicatiemedewerker voor 1 dag per week voor deze koepelorganisatie van 40 agrarische collectieven die natuurinclusieve landbouw en agrarisch natuur- en landschapsbeheer helpt mogelijk te maken. (juni 2023-heden)
Wereld Natuur Fonds (WNF): ik schrijf de rubriek “Groene Bril” voor het donateursmagazine Be one with nature, dat elk kwartaal uitkomt.  (januari 2023-heden)
Milgro: schrijven van content voor de website van dit technologiebedrijf dat bedrijven helpt afval om te zetten in natuurlijk kapitaal.

Overige opdrachtgevers:
Pondera Consult: schrijven van vijf artikelen voor het jubileummagazine van dit consultancy bureau voor duurzame energie.

ARK Natuurontwikkeling: schrijven van vier artikelen voor het Jaarmagazine van ARK, waarvan twee achtergrondartikelen over wilde natuur. (mei 2021)

Flow Magazine ‘Een tijdschrift zonder haast’ – Verschillende artikelen geschreven over duurzaamheid en natuur, zoals: ‘Meer wildernis in je leven’ (publicatie: maart 2020) en ‘De kunst van langzaam en duurzaam reizen’ (publicatie: reiseditie zomer 2020). Plus: het maken van 76 kalenderkaartjes over duurzaamheid en natuur voor de jaarkalender in de decembereditie van 2019.

Nieuwssite Nu.nl, werk als klimaatjournalist: Zeven artikelen over duurzaamheid, natuur en klimaat. (april – december 2020)

Rijkswaterstaat/ Royal Haskoning DHV: communicatie en tekst voor het project Bodembeheer van de Toekomst. Het doel is gemeentes te helpen met het opstellen van omgevingsplannen (n.a.v. de nieuwe omgevingswet) waarin de bodem een belangrijke rol speelt. Ik fungeer als een vertaler tussen bodemexperts en gemeentes. (maart 2020, gestopt i.v.m. coronacrisis)

Provincie Noord-Brabant Energietransitie: het schrijven van content voor de website en de nieuwsbrief met als doel energieprofessionals in beweging te krijgen. (maart 2020 – juni 2021)
Provincie Noord-Brabant Snelfietsroutes: het beschrijven van 9 nieuwe snelfietsroutes in Brabant (mei – december 2019)
Provincie Noord-Brabant Natuurinclusieve Landbouw: 6 interviews met boeren die natuurinclusieve landbouw bedrijven. Publicatie voorjaar 2021 in een online magazine over natuurinclusieve landbouw (februari – mei 2019)

Bossche Energie Coalitie – initiatief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en meer dan 50 bedrijven om samen energiezuiniger en duurzamer te worden. Ik schrijf content voor de website, zoals dit verslag van een seminar over duurzame mobiliteit. (april – oktober 2019)

Into Green – online magazine over binnenbeplanting van brancheverenigingen VGB en VHG: content voor website in de vorm van artikelen en columns over binnenplanten en duurzaamheid. (oktober 2017 – januari 2019)

Brabantse Milieufederatie: community management voor het Platform Voedselbossen Brabant. Resultaat na één jaar: in samenwerking met anderen een enthousiaste en actieve groep van krap vijfhonderd personen bij elkaar gebracht, zeven nieuwsbrieven geschreven, alsmede content voor de website, contact via sociale media en een aantal evenementen begeleid, waarvan één succesvol debat in de HAS Hogeschool zelf georganiseerd. Openratio en clickrate van de nieuwsbrieven zijn bovengemiddeld hoog.
(februari 2016 – mei 2018)

Wylder – artikel over bodem en bodemleven voor potplanten als content voor de nieuwe website. (februari 2022)

ASN Bank, Voor de Wereld van Morgen – artikel over het project van The Weather Makers voor het vergroenen van een woestijn in Egypte. (januari 2022)

NVON Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen – schrijven van een hoofdstuk over watercyclus-herstel in de Sinaï (3500 woorden) voor een boek voor docenten in het middelbaar onderwijs (havo/vwo). Wordt in 2023 gepubliceerd (december 2021)

Communicatie Team – schrijven van een corporate story voor het bedrijf Odura, dat zich inzet voor de energietransitie. (juli 2021)

Hogeschool Van Hall Larenstein – schrijven van een journalistiek verslag van een expertmeeting agroforestry en voedselbossen, georganiseerd door het lectoraat Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s. (januari 2020)

Waterschap De Dommel – schrijven van een visie voor Waterschap De Dommel betreffende de gebiedsgerichte aanpak van stikstof, naar aanleiding van een bijeenkomst van het team innovatie. (januari 2020)

Septentrion – journalistiek stuk over design en water voor dit Franse tijdschrift. Publicatie voorjaar 2020. (december 2019)

The Weather Makers – redigeren van de online content over het project ‘Regreening the Sinai’ over ecosysteem op grote schaal in de Sinaï-regio. (mei 2019)

Studio van der Park – content schrijven voor deze website over bostuinontwerp en contact met de natuur. (maart 2019)

Broed – Broedplaats voor sociale innovatie: het schrijven van een utopisch verhaal over een toekomstig project en het meedenken over communicatie (in dit geval brengen we de boodschap via een podcast). Het verhaal is gebruikt als basis voor de podcast om investeerders en andere betrokkenen te enthousiasmeren over het project. (februari 2019)

reNature Foundation: ik schreef een Engelstalige artikel over herstellende landbouw in Indonesië. Het artikel verscheen op de website reNature Foundation, een internationale organisatie die als doel heeft 1 miljoen hectare verwoest land te herstellen voor 2030. (november 2018)

Lars Sørensen Producties voor het Nationaal Sustainability Congres: ondersteuning van de dagvoorzitter van het congres in de voorbereiding van een debat met onder andere Marjan Minnesma, Linda Steg, Marcel Beukeboom. (oktober-november 2018)

Provincie Brabant Circulaire Economie: schrijven van wervende tekst voor een stand op de Dutch Design Week. (oktober 2018)

Down to Earth Magazine – platform voor groene journalistiek. Artikel “Tien tips om een voedselbos aan te leggen”. Down to Earth Magazine heeft mijn artikel over voedselbossen verkozen als een van de tien topverhalen van 2018. (februari 2018)

Lokale Bloemetjes – duurzame snijbloemen uit eigen streek: tekst en communicatie voor een crowdfunding-campagne, rekening houdend met verschillende doelgroepen waaronder overheden. Resultaat: 102% van het gewenste bedrag is gefinancierd (waarvan 40% door een lokale overheid). (februari 2018)

OneWorld – journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld: journalistiek artikel over hoop. (december 2017)