Digitaal magazine natuurinclusieve landbouw in Brabant (6 interviews)

Digitaal magazine natuurinclusieve landbouw in Brabant (6 interviews)

Digitaal magazine natuurinclusieve landbouw in Brabant (6 interviews) 1280 853 Inkt & Aarde

Steeds meer boeren stappen over op een vorm van natuurinclusieve landbouw. De een versterkt met bloeiende akkerranden de insectenpopulatie, de ander experimenteert met agrofrestry, een derde vervlecht natuur in het hele bedrijf. Er zijn veel mogelijkheden om natuurinclusief te boeren.

Ik sprak zes Brabantse agrariërs over hun liefde voor het vak en de natuur. En ook over de obstakels die zij tegenkomen als ze de combinatie willen maken van landbouw en natuur. De provincie Noord-Brabant maakte van deze zes interviews een digitaal magazine over natuurinclusieve landbouw.

Wat is natuurinclusieve landbouw?

Landbouwminister Schouten heeft grootse plannen met kringlooplandbouw. Natuurinclusieve landbouw past binnen dat plaatje. Boeren met de natuur gaat niet alleen om produceren, maar ook om het zorgen voor de bodem en de omgeving. Eigenlijk zet je de natuur zo in dat het je helpt bij je bedrijfsvoering. Een gezonde bodem met een hoog gehalte organische stof is bijvoorbeeld goed voor de gewassen, maar ook voor het infiltreren en vasthouden van regenwater, het opnemen van CO2 en het vergroten van de biodiversiteit. Ook agroforestry (bomen op landbouwgrond) kan veel voordelen opleveren, evenals kruidenrijk grasland en de aanleg van hagen. Allemaal goed voor de natuur en goed voor de boer. Lees meer hierover in het digitaal magazine van de provincie Noord-Brabant.

Foto: Marc Bolsius

Marjolein Bezemer

Inkt & Aarde (Marjolein Bezemer) schrijft en communiceert over duurzaamheid, groen en natuur. Een wereld in transitie heeft goede schrijvers nodig om mensen te informeren en in beweging te krijgen. Daar zijn niet alleen de bijen blij mee, maar ook verschillende opdrachtgevers. Want het werkt gewoon goed om een freelance schrijver in te zetten die net zo’n groen hart heeft als u.

Alle artikelen door: Marjolein Bezemer