Joel Salatin’s advice to young farmers: “Don’t be scared – be strange!”

Joel Salatin’s advice to young farmers: “Don’t be scared – be strange!”

Joel Salatin’s advice to young farmers: “Don’t be scared – be strange!” 1000 563 Inkt & Aarde

Joel Salatin is an American farmer with spirit, humor and a huge dose of creativity. He has a thriving farm in Virginia which is a great example for nature inclusive agriculture. He spoke last Tuesday at the Network Day of Nature Inclusive Farming in The Netherlands about the fears that young farmers face to start up a business.
The original article is in Dutch (see below)

We need new farmers. Half of all Dutch farmers are 55 years or older. CBS reported yesterday that 15,000 of these farmers do not have a follow-up. In the United States the avarege age of a farmer is around 58 years old. They want out, want want to sell their farms. But taking over a farm is expensive and you usually don’t get much for your produce. Fortunately, the Network day was crowded with young farmers who earn their living with a (often creative) form of agriculture. But it’s hard to start a farm, and scary too. What holds us back and what solutions do we have? Farmer and writer Joel Salatin of Polyface Farm explains it in 11 fears and creative solutions:

Fear #1: lack of knowledge. Where do I start? How do I learn all this? Start with what you like. Are you a vegan? Don’t raise animals, because at some point you might have to eat your way through your inventory.

Fear #2: fear of the industry. The solution is simple: do the opposite of industrial-anything! But start with no chemicals and no debts.

Fear #3: fear of size. ‘It’s too big, I’ll never make it!’ Start small and simple and expand later. Try a prototype first; if it fails, you don’t sink the ship. And don’t quit your day job yet.

Fear #4: fear to start. You don’t need a five year plan or business plan and you don’t need meetings. We need action; movement creates movement. Start something!

Fear #5: fear of failure. Good enough is perfect. Imagine you don’t know how to cook: if you burn something, you learn something. If it’s worth doing, it’s worth doing poorly first.

Fear #6: fear of acquiring land. You don’t have to buy land. You need access to land and that can be done in all kinds of ways. Start a chicken farm in an existing orchard or use a small piece of land on an existing farm.

Fear #7: money. Make sure you live cheaply. Stay home. If you want a farm: farm. A farm is a magical place of life that gives you all the entertainment your kids need. And if you are in money trouble: start a day job temporarily.

Fear #8: fear of labour. ‘It’s too much work for me, how can I manage to do all this?’ If you want to build a business, you have to form a team. You need other people, so create a community.

Fear #9: fear of marketing. ‘Nobody wants my produce!’ You can only make money if somebody buys the second time. Make sure to have a diverse offer of produce (even if that means offering other people’s produce).

Fear #10: fear of business. Hire an accountant and make sure you categorize everything you do.

Fear #11: fear of being optimistic. We are afraid of the future, of melting ice caps, loss of biodiversity. But are you going to keep worrying about that or are we going to take action? Find something you like, find a community and start. If money and time wouldn’t be an issue, what would you do? DO IT!

I found Joel Salatin’s speech inspiring for many reasons. But what stuck with me most was his faith in a cleaner and better world. “Faith over fear!” he yelled. “Have faith in the abundance and resilience of the earth.” And actually he repeated again and again: “Have faith in yourself, have faith in yourself, have faith in yourself.”


Dutch article:

Joel Salatin is een Amerikaanse boer en schrijver met pit, humor en een enorme dosis creativiteit. Hij heeft een goedlopende boerderij en bedrijft natuurinclusieve landbouw. Hij sprak gisteren op de Netwerkdag Natuurinclusieve Landbouw over de angsten die jonge boeren hebben om een bedrijf op te starten.

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: we hebben nieuwe boeren nodig. De helft van alle Nederlandse boeren is 55 jaar of ouder. Het CBS berichtte gisteren dat 15.000 van deze boeren nog geen opvolging heeft. Maar het overnemen van een agrarisch bedrijf is duur en je krijgt doorgaans niet veel voor je producten. Gelukkig zat de zaal vol met jonge boeren die op een creatieve manier wel hun brood verdienen met een vorm van landbouw of dat heel graag zouden willen (moi!).

Wat houdt ons tegen om een agrarische onderneming te beginnen? Salatin benoemde 11 angsten om te starten. En hij kwam met nog veel meer creatieve oplossingen.

Angst #1: gebrek aan kennis. “Hoe moet ik beginnen? Hoe moet ik dit doen? Ik weet niet genoeg!” Begin met wat je leuk of lekker vindt. Ben je vegetariër? Ga dan geen vee houden, want: “at some point you might have to eat your way through your inventory”.

Angst #2: angst voor de agrarische industrie. De industrie gebruikt kunstmest en pesticiden. De industrie wil dat je je in de schulden steekt en grote machines koopt. Salatins advies: “do the opposite of industrial-anything”.

Angst #3: “het is te groot, het gaat me nooit lukken”. Begin klein en simpel en bouw het later uit. Als je eerst een prototype test, is er geen man overboord als dat mislukt. En neem nog geen ontslag van je gewone baan.

Angst #4: angst om te starten. Volgens Joel Salatin heb je helemaal geen vijfjarenplan of bedrijfsplan nodig. Niet nadenken, niet vergaderen, geen plannen schrijven. Gewoon beginnen met wat dan ook. “We need action”, zei hij, “movement creates movement”.

Angst #5: faalangst. Goed genoeg is perfect. Stel dat je niet weet hoe je moet koken: “If you burn something, you learn something”. Je kunt niet meteen alles perfect doen. Van fouten maken leer je veel.

Angst #6: de angst om land te kopen. Je hoeft helemaal geen land te kopen, je moet toegang hebben tot land. Dat kan op heel veel creatieve manieren. Je kunt bijvoorbeeld bij een boer een klein stukje land gebruiken om te starten. Of je kunt kippen houden in een bestaande boomgaard.

Angst #7: geld. Zorg dat je zuinig leeft. “If you want a farm, farm.” Je hoeft je geen zorgen te maken dat je kinderen zich niet vermaken, want een boerderij is een magische plek van leven en het geeft je alle entertainment die je nodig hebt. Loopt het niet zoals je wilt? Ga dan tijdelijk ergens in loondienst. Voeg iets toe aan je bedrijf wat buiten het seizoen aandacht vraagt, zodat je niet in het hoogseizoen nóg meer werk hebt.

Angst #8: angst voor de werkdruk .“Hoe moet ik dit allemaal doen, het is teveel! Hoe kan ik ooit nog op vakantie?” Als je een bedrijf wilt beginnen, moet je een team vormen. Je hebt andere mensen nodig, je kunt het niet alleen. Zorg dat je een community samenstelt waarin je mensen betaalt voor hun werk en niet voor hun uren.

Angst #9: de angst voor marketing. “Niemand wil mijn producten kopen! Hoe vind ik een afzetmarkt?”. Je verdient alleen geld als iemand voor de tweede keer iets van je koopt. Zorg er dus voor dat je een divers aanbod hebt (dat kunnen ook producten van anderen zijn met wie je samenwerkt).

Angst #10: de angst voor de bedrijfsmatige kant van het werk. Zoek een accountant of boekhouder die dat werk voor je doet. En categoriseer alles wat je doet.

Angst #11: de angst om optimistisch te zijn. We horen zoveel verhalen over het verdwijnen van natuur en biodiversiteit, het smelten van de ijskappen. Zijn we bang voor de toekomst, of gaan we er iets van maken met z’n allen? Bepaal wat je leuk vindt om te doen en zoek een community. Als geld en tijd geen rol zouden spelen, wat zou je dan doen? DOE HET!

Er waren tig redenen waarom de speech van Joel Salatin inspirerend was, maar vooral zijn vertrouwen in een betere en schonere wereld was aanstekelijk. “Faith over fear!” riep hij. “Heb vertrouwen in de overdaad en de veerkracht van de aarde!” En eigenlijk zei hij tijdens zijn hele verhaal, elke keer opnieuw: “heb vertrouwen in jezelf, heb vertrouwen in jezelf, heb vertrouwen in jezelf.”

Meer weten over Joel Salatin en Natuurinclusieve Landbouw?

http://www.natuurinclusievelandbouw.nl/
http://www.salatinnaarnederland.nl/

Foto’s: Marjolein Bezemer

Meer over natuurinclusieve landbouw.

Inkt & Aarde

Inkt & Aarde (Marjolein Bezemer) schrijft en communiceert over duurzaamheid, groen en natuur. Een wereld in transitie heeft goede schrijvers nodig om mensen te informeren en in beweging te krijgen. Daar zijn niet alleen de bijen blij mee, maar ook verschillende opdrachtgevers. Want het werkt gewoon goed om een freelance schrijver in te zetten die net zo’n groen hart heeft als u.

Alle artikelen door: Inkt & Aarde