Hoe woningen water herstellen

Hoe woningen water herstellen

Hoe woningen water herstellen 2048 1367 Inkt & Aarde

De Embassy of Water wil samen met waterpartners, ontwerpers en de bouwwereld watervriendelijke woningen realiseren die water herstellen in plaats van vervuilen.

Door Marjolein Bezemer

Waterherstel in combinatie met woningbouw

De Embassy of Water ziet grote kansen voor het herstel van het waterecosysteem in combinatie met de bouw van een miljoen nieuwe woningen in Nederland. Wat als steden en dorpen een bijdrage zouden leveren aan de veerkracht en de gezondheid van het hele watersysteem? Die vraag stond centraal tijdens Dutch Design Week 2022, waar de Embassy of Water onderdeel van uitmaakt. Partners provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Waterschap de Dommel en de gemeente Eindhoven, werken de komende drie jaar samen met ontwerpers en de bouwsector aan goede voorbeelden van waterherstel in de woningbouw. Ook de Stem van Water zit aan tafel: een waterwijze die weet wat het water nodig heeft.

Waterdesign

Tijdens Dutch Design Week 2022 ontmoetten medewerkers van woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, architecten, waterexperts en ontwerpers elkaar in Eindhoven. Het belang van het herstel van water is voor iedereen glashelder. Li An Phoa (Drinkbare Rivieren) is dit jaar de Stem van Water. Zij benadrukt dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft om bewust met water om te gaan, door echt goed naar water te gaan luisteren. “Dat kan al door zelf stiller te worden, vaker naar buiten te gaan,” zegt zij. Zo kom je weer in contact met het element water.

Social designer Rocco Verdult verbeeldde met zijn werk WATisER voor de Embassy of Water een aantal goede voorbeelden van watervriendelijkheid door scènes te schetsen met Playmobil. Bedrijven en organisaties kunnen op die manier watervriendelijke projecten en plannen helder krijgen voor belanghebbenden en medewerkers. Ontwerper Chiara Treglia maakte een Toolkit Stem van Water, waarmee bouwbedrijven door middel van een concreet stappenplan Water als stakeholder kunnen meenemen in beslissingen. Zet je water aan de onderhandelingstafel, dan houd je beter rekening met wat water nodig heeft in grote bouwprojecten, stelt de Embassy of Water.

Van duurzaam naar regeneratief

“Alleen duurzaam met water omgaan is niet genoeg meer”, zegt curator Anouk van der Poll. “Inmiddels moet het gesprek gaan over hoe we kunnen zorgen dat het watersysteem zich kan herstellen, regenereren. Als we woningen en wijken inrichten om water te zuiveren in plaats van te vervuilen, om regenwater te benutten en water te hergebruiken, zal dat ook het water in de omgeving herstellen. Zo worden wij allemaal via onze woningen waterleveranciers in plaats van grootgebruikers en voorkomen we dat water een schaars goed wordt. We zetten op die manier, gezamenlijk, waterwelzijn op de eerste plek. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de woningen die erbij komen in Nederland een positieve bijdrage leveren aan het watersysteem.”

Entree Embassy of Water met verschillende ontwerpen tijdens Dutch Design Week 2022


Embassy of Water

Nederland is kampioen water naar zee afvoeren. Dat is lange tijd heel nuttig geweest, in een land dat deels onder de zeespiegel ligt. Maar we zien steeds duidelijker de effecten van klimaatverandering. In Brabant is droogte inmiddels een grote uitdaging. Daarnaast staat de waterkwaliteit onder druk door onder andere uitspoeling uit de landbouw en het gebruik van drugs en medicijnen. De Embassy of Water wil het watersysteem weer herstellen: gebruik water niet als product, maar kijk naar wat het nodig heeft om de vorm en kwaliteit aan te nemen van een sprankelende bergbeek. Jaarlijks presenteert de Embassy waterontwerpen tijdens Dutch Design Week.


Auteur: Marjolein Bezemer

Fotografie: Tommy Köhlbrugge voor Dutch Design Week

Dit artikel verscheen op 7 november 2022 op het Klimaatportaal van de provincie Noord-Brabant.

Marjolein Bezemer

Inkt & Aarde (Marjolein Bezemer) schrijft en communiceert over duurzaamheid, groen en natuur. Een wereld in transitie heeft goede schrijvers nodig om mensen te informeren en in beweging te krijgen. Daar zijn niet alleen de bijen blij mee, maar ook verschillende opdrachtgevers. Want het werkt gewoon goed om een freelance schrijver in te zetten die net zo’n groen hart heeft als u.

Alle artikelen door: Marjolein Bezemer