Dutch Design Week 2020: waterdesign

Dutch Design Week 2020: waterdesign

Dutch Design Week 2020: waterdesign 4862 2790 Inkt & Aarde

Tijdens de Dutch Design Week 2020 presenteerden verschillende ontwerpers hun waterdesign bij de Embassy of Water. Ik ben sinds twee jaar de tekstschrijver voor deze Embassy en denk in het voortraject mee als water- en communicatie-expert. Ontwerpers Bernhard Lenger en Anne van Strien waren in 2020 verbonden aan de Embassy of Water om water met nieuwe ogen te bekijken. 

The Water Animals – Bernhard Lenger

In onze maatschappij zien we water als product, in plaats van als een natuurlijke, gemeenschappelijke bron. We moeten weer beter voor water zorgen, zegt social designer Bernhard Lenger. Hij ontwierp Water Animals die ons helpen anders met water om te gaan.

Een watertransitie is nodig, daar is ieder het inmiddels over eens. Dat gaat vaak over de vragen: hoe kunnen we water minder vies maken, hoe gaan we het hergebruiken en regenwater infiltreren in de bodem? Maar er is meer aan de hand. Want we hebben een systeem ontwikkeld waarmee we water kunnen behandelen als een product. Het wordt als service geleverd of in de winkel in flessen gekocht. Water kan iemands eigendom zijn.

Hoewel dit systeem er voor zorgt dat we schoon drinkwater watertoegankelijkheid kunnen garanderen, hebben we ook een essentieel onderdeel van ons lichaam en de omgeving waarin we leven gecommercialiseerd. Door deze omslag is ook de verantwoordelijkheid voor water verschoven van het publieke domein naar de overheden en bedrijven. Lenger maakt water persoonlijk. “The Water Animals” is een campagne om weer contact te maken met water en te begrijpen hoe we met elkaar voor het water om ons heen kunnen zorgen.

We zouden allemaal de verantwoordelijkheid voor water weer moeten voelen, zegt Lenger. Eigenlijk zouden we water als een metgezel moeten zien, zoals een kat waar je goed voor zorgt. Om anders met water te leren omgaan, ontwierp hij acht waterhuisdieren. Elk van de dieren staan symbool voor de belangrijke watervraagstukken waar we voor staan. Ze geven inzicht in: behoud van drinkwaterkwaliteit, onderhoud van grondwaterkwaliteit en grondwaterpeilen, droogte en overstromingen door extreme weersomstandigheden, klimaatverandering en toenemende verstedelijking.

De waterhamster rent in zijn waterrad om water door de leidingen te stuwen. Help de waterhamster om minder hard te werken door de kraan vaker dicht te doen. De waterneushoorn vraagt meer verzorging. Hij vindt het heerlijk om in de aarde te rollen in jouw buurt. Haal de tegels uit je tuin of maak een neushoornpark samen met buurtbewoners om de waterneushoorn ruimte te geven. Wat heeft water nodig en hoe leren we ervoor te zorgen? Welk dier kies jij en waarom? Doe hier de Water Dieren Quiz!

Bernhard Lenger is een ontwerper gespecialiseerd in communicatie en sociaal design. Met zijn ontwerpen stelt hij het publiek in staat om de hedendaagse uitdagingen te begrijpen, erover te communiceren en actie te ondernemen. Hij is gefascineerd door het feit dat ieder mens is opgegroeid met water; sommigen met de schaarste ervan, anderen met overschot. Daarom wil hij het publiek laten deelnemen aan het gesprek en de transitie over hoe we het water om ons heen waarderen en behandelen.

Illustratie: Water Animals Bernhard Lenger – illustratie Mariska Lamiaud

Voice of Water Anne van Strien

Luisteren naar de stem van water

Staan we wel eens écht stil bij water? In de opgave om bewuster met water om te gaan, onderzoekt deep designer Anne van Strien hoe we onze kijk op water kunnen veranderen. Dat begint bij luisteren. In een aantal podcasts en inspiratiedruppels laat ze de stem van water horen.

We verrijken het water met onze nutriënten of we vervuilen het. We gebruiken het water en gooien het ‘weg’. Maar is het vuile water dan ook echt weg? Volgens Van Strien is het belangrijk dat we erkennen dat we deel uitmaken van de waterkringloop en dat we anders naar water gaan kijken. Tijdens de Dutch Design Week presenteert zij een virtuele ceremonie met vier podcasts om te beluisteren en een destillaat van negen druppels van inspiratie in een interactieve pdf.

In de podcasts laat zij WaterWijzen aan het woord en luistert samen met hen en het publiek naar de stem van water. Hierdoor hoopt zij het besef te laten groeien dat we deel uitmaken van een circulair systeem, waarin water het eren waard is.

Van Strien werkt vanuit de gedachte dat vorm uit bewustzijn volgt (in plaats van uit functie). Ze ontwerpt daarom kijkende naar de aard van water en hoe waterstromen met elkaar in contact staan. Daardoor kan er werkelijk systeeminnovatie ontstaan. We kunnen zien dat water niet schaars is, maar overvloedig en dat het de kracht heeft zichzelf te zuiveren en leven te geven. Haar werk vormt een basis voor luisteraars om in gesprek te gaan en een nieuw perspectief op water te krijgen.

Luister hier naar de podcast van Anne van Strien:

Events

Als ‘virtuele ceremonie’ presenteert deep designer Anne van Strien 9 druppels bewustzijn, die zij destilleert uit de podcast ‘Luisteren naar de stem van water’, waarin ze samen met WaterWijzen naar de stem van water luistert. Je bent van harte welkom om deze 9 druppeltjes samen met Anne te ontdekken tijdens deze online bijeenkomst. Luister je mee naar de stem van water?

9 druppels van bewustzijn

Een verkenning van een nieuw waterbewustzijn
Zondag 18 oktober 14:00 – 15:30u, meld je aan via deze link.

Samen met 5 WaterWijzen luistert Anne naar de stem van water in de podcast ‘Luisteren naar de stem van water’. Wat hebben zij gehoord tijdens het luisteren? Je komt erachter in deze Council van WaterWijzen. Luister je mee naar de stem van water? Hoe klinkt het voor jou?

Council van WaterWijzen

Luister mee naar de stem van water
Maandag 19 oktober 14:00 – 15:30, meld je aan via deze link.

De WaterWijzen zijn: Conny van Rooij (talentmakelaar en verbinder Waterschap de Dommel), Cees Kamp (wateronderzoeker, uitvinder en cocreator), Kim Hemmes & Eva van Strien ((waterambassadeurs 2019, ontwerpers en curators), Moniek Driesse (initiator van design research platform The Imaginary Agency en PhD onderzoeker Universiteit van Göteborg).

Bekijk project op de Dutch Design Week website.

Anne van Strien

Anne van Strien is deep designer (Design Academy Eindhoven, MSc Radboud Universiteit Nijmegen). Anne werkt met de helende kracht van design door het verweven van design en ecologisch bewustzijn. Herstellen van de relatie tussen mens en natuur is een kernthema in haar werk. Voor de Embassy of Water luistert Anne naar de verschillende klanken van de stem van water.

Deze teksten kwamen tot stand in samenwerking met de ontwerpers en werden op 15 oktober 2020 gepubliceerd op de website van de Embassy of Water. Voor deze ambassade op de Dutch Design Week werkte ik als tekstschrijver en waterexpert. Naast deze teksten over waterdesign schreef ik de introductie op de homepage en basistekst voor deze video.

Meer over water en waterdesign.

Marjolein Bezemer

Inkt & Aarde (Marjolein Bezemer) schrijft en communiceert over duurzaamheid, groen en natuur. Een wereld in transitie heeft goede schrijvers nodig om mensen te informeren en in beweging te krijgen. Daar zijn niet alleen de bijen blij mee, maar ook verschillende opdrachtgevers. Want het werkt gewoon goed om een freelance schrijver in te zetten die net zo’n groen hart heeft als u.

Alle artikelen door: Marjolein Bezemer